Tietoja takojasta

Takoja on antroposofinen kulttuurilehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1973. Takoja julkaisee laaja-alaisesti tieteitä, taiteita, uskontoa ja ihmisen henkistä kasvua käsitteleviä artikkeleita ja katsauksia. Myös taloutta ja politiikkaa käsittelevät tekstit ovat tervetulleita.
Ohjeet kirjoittajille

Toimitus ottaa mielellään vastaan käsikirjoituksia tai artikkeli-ideoita. Noudatathan kirjoittaessasi Takojan kirjoittajaohjeita. Artikkelien suosituspituus 10 000–25 000 merkkiä välilyönteineen. Lähetä artikkeli-ideasi tai valmis tekstisi word-tiedostona osoitteeseen johannes.kananen@gmail.com. Toimitus käy läpi tekstit ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Toimitus toivoo lehteen julkaistavaksi tarkoitettujen käsikirjoitusten perustuvan mahdollisimman pitkälti kirjoittajan omaan ajatteluun ja havainnointiin. Tekstissä olisi hyvä osoittaa selkeästi, missä määrin siinä nojaudutaan muiden ajattelijoiden, esimerkiksi Rudolf Steinerin ajatuksiin. Halutessaan kirjoittaja voi myös avata, miten esimerkiksi keskiajan esoteerinen terminologia liittyy hänen omaan maailmankatsomukseensa tai muihin taustaoletuksiin.

Takojan tarkoitus on palvella laajaa yleisöä ja olla yleistajuinen. Teksteissä tulisi välttää ylipitkiä virkkeitä, vaikeaselkoista kieltä tai jonkin asiantuntijapiirin erikoistermistöä. Jokaisessa Takojan tekstissä tulisi olla otsikko, ingressi ja väliotsikot. Ingressi on 2-5 virkkeen pituinen kappale, joka johdattaa lukijaa tekstin aiheeseen.

Jos kirjoitus on henkilöhaastattelu tai siinä käytetään lainauksia henkilöltä, tulisi tekstissä käydä selvästi ilmi, mikä on haastateltavan omaa sanomista ja mikä kirjoittajan tulkintaa tai analyysia. Suorat lainaukset merkitään lainausmerkeillä.

Koska Takojan kohdeyleisö on myös antroposofiaa vähemmän tunteva, kannattaa ilmiöt, sanat ja teoriat selittää auki. Kun kirjoituksessa mainitaan henkilö ensimmäistä kertaa, olisi myös hyvä taustoittaa kuka henkilö on ja mistä hänet tunnetaan. Myös spesifit käsitteet ja erityistermit tulisi määritellä tai selittää, kun ne esiintyvät tekstissä ensimmäisen kerran. Lyhenteitä ja merkkejä tulisi välttää, niiden auki kirjoittaminen leipätekstissä helpottaa lukijaa.

Vieraskieliset sanat ja teosten, kuten kirjojen, artikkelien tai elokuvien nimet, merkitään kirjoitukseen kursiivilla. Teosten nimen jälkeen tulisi merkitä suluissa teoksen julkaisuvuosi. Jos tekstissä halutaan korostaa jokin kohta, tulisi myös käyttää kursiivia, ei lihavointia tai alleviivausta.

Takojassa käytetään alaviitteitä. Viitatessa merkitään alaviitteeseen teoksen tai artikkelin kirjoittajan suku- ja etunimi, teoksen ilmestymisvuosi suluissa sekä teoksen nimi ja kustantaja. Jos lukijalle haluaa antaa lisälukemista aiheeseen liittyen, voi sen myös merkitä samalla tavalla alaviitteenä kirjoituksen loppuun.

Esimerkki alaviitteestä:

1Steiner, Rudolf & McDermott, Robert A. (2009): The new essential Steiner: an introduction to Rudolf Steiner for the 21st century. Lindisfarne Books.

Toimituskunta

Laura Krook
Laura Krook

Olen Laura Krook, ja tullut mukaan Takojan toimituskuntaan vuonna 2015. Silloinen päätoimittaja Pentti Aaltonen järjesti syksyllä 2014 Takojan lukijatapaamisen, jonne lehden pitkäaikaisena tilaajana päätin osallistua. Tapaamisesta seurasi uuden toimituskunnan perustaminen. Siitä alkaen olen ollut mukana ryhmässä palkkatyöni ohella.

Olen koulutukseltani kuvataideterapeutti (Arte Mhisia-koulu) sekä lähihoitaja. Pisin ura minulla on vanhustyössä, muuta työkokemusta on kerääntynyt virikeohjauksen, taideterapian, steinervarhaiskasvatuksen ja hoitopedagogiikan piiristä. Kirjoitan mieluiten minua lähellä olevista asioista, jotka liittyvät taiteeseen, terapioihin ja hoitamiseen. Henkilöhaastattelut innostavat minua erityisesti.

Toimituskunnassa suhteellisen pitkään olleena koen haasteena itselleni kehityksessä mukana pysymisen, ajankohtaisuuden ja uusiin toimintamuotoihin sopeutumisen. Takojan vaiheissa sen lähes viisikymmenvuotisen taipaleen aikana on ollut monenlaisia muutoksia. Kaikesta on selvitty, astuen kohti uutta, entiseltä tukevaksi taotulta pohjalta.

Janitta Koskinen
Janitta Koskinen

Olen koulutukseltani ja sydämeltäni eurytmisti ja eurytmiaterapeutti. Valmistuin eurytmiaopettajaksi vuonna 2007. Minulla on myös toimintaterapeutin tutkinto ja olen tehnyt terapiatyötä vuodesta 2013. Tällä hetkellä toimin eurytmiaterapeuttina Elias-koulussa ja tarjoan eurytmiakursseja ja -terapiaa aikuisille myös omalla toiminimellä. Olen mukana Vapaan Eurytmiakoulun kollegiossa ja teen taiteellista eurytmiaa Ariel-ryhmän projekteissa.

Itsekasvatuksen ja elämänymmärryksen pohjaksi olen osallistunut myös antroposofisiin biografia- ja kohtalo-oppimisen seminaareihin, yhteistyössä Taitein ry:n kanssa. Tunnen iloa ja kiitollisuutta siitä, mitä antroposofia, ihmisviisaus, vähitellen kypsyttää  elämän ja ihmiskohtaamisten maaperässä.

Tulin Takojan toimituskuntaan vuoden 2022 alussa. Oma tulokulmani antroposofiaan on luonnollisesti eurytmian, musiikin ja terapeuttisten kysymysten alueella. Myös yhteisönmuodostus, sosiaaliset ilmiöt, itsekasvatus ja erilaiset antroposofian hengessä syntyvät vapaat aloitteet ovat minusta inspiroivia ja tulevaisuusvoimia kantavia. Takojassa arvostan yhteiskunnan, ihmisyyden, maailman, luonnon ja kosmoksen laajoihin kaariin avautuvaa näkymää, jota  toimituskunta ja monet Takojan kirjoittajat ovat yhdessä ja yhteisöllisesti luomassa.