Tietoja takojasta

Takoja on antroposofinen kulttuurilehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1973. Takoja julkaisee laaja-alaisesti tieteitä, taiteita, uskontoa ja ihmisen henkistä kasvua käsitteleviä artikkeleita ja katsauksia. Myös taloutta ja politiikkaa käsittelevät tekstit ovat tervetulleita.
Ohjeet kirjoittajille

Toimitus ottaa mielellään vastaan käsikirjoituksia tai artikkeli-ideoita. Tekstien suosituspituus on 10 000–25 000 merkkiä välilyönteineen. Lähetä artikkeli-ideasi tai valmis tekstisi word-tiedostona osoitteeseen antti.filppu@gmail.com. Toimitus käy läpi tekstit ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Toimituskunta

Antti Filppu
Antti Filppu

Olen kirjailija, journalisti ja muusikko. Minulla on kulttuuriantropologin (Helsingin yliopisto 2007) ja steinerpedagogin (Snellman-korkeakoulu 2015) koulutus. Polkuni on kulkenut monenlaisten kirjallisten ja musiikillisten kiertoteiden kautta. Näistä mainittakoon vuosituhannen alussa paikkaansa hakeneet Omnium Gatherum ja The Nameless TYM, sekä erilaiset vaihtoehtokultt(uur)imuodot Virta zinestä ja print on demand Lulu / Vaaka-painosta lähtien. Haluan yhä korostaa käsinkirjoittamisen terapeuttista merkitystä, olen tehnyt vuodesta 2000 lähtien muistikirjoja vanhan maailman tyyliin. Minussa on anarkistia ja porvaria yhtälailla, tai niin on väitetty.

Olen kirjoittanut Takojaan satunnaisesti vuodesta 2008 lähtien. Joulukuussa 2021 Johannes Kananen pyysi mukaan toimituskuntaan, ja seuraavaan kesään asti teimme lehteä hänen johdollaan. Olin asettunut hyvin rooliini pöydän ääressä vapaana äänenkäyttäjänä, kun päätoimittajan paikka yllättäen avautui. Elokuusta 2022 lähtien olen toiminut nykyisessä tehtävässäni.

Janitta Koskinen
Janitta Koskinen

Olen koulutukseltani ja sydämeltäni eurytmisti ja eurytmiaterapeutti. Valmistuin eurytmiaopettajaksi vuonna 2007. Minulla on myös toimintaterapeutin tutkinto ja olen tehnyt terapiatyötä vuodesta 2013. Tällä hetkellä toimin eurytmiaterapeuttina Elias-koulussa ja tarjoan eurytmiakursseja ja -terapiaa aikuisille myös omalla toiminimellä. Olen mukana Vapaan Eurytmiakoulun kollegiossa ja teen taiteellista eurytmiaa Ariel-ryhmän projekteissa.

Itsekasvatuksen ja elämänymmärryksen pohjaksi olen osallistunut myös antroposofisiin biografia- ja kohtalo-oppimisen seminaareihin, yhteistyössä Taitein ry:n kanssa. Tunnen iloa ja kiitollisuutta siitä, mitä antroposofia, ihmisviisaus, vähitellen kypsyttää  elämän ja ihmiskohtaamisten maaperässä.

Tulin Takojan toimituskuntaan vuoden 2022 alussa. Oma tulokulmani antroposofiaan on luonnollisesti eurytmian, musiikin ja terapeuttisten kysymysten alueella. Myös yhteisönmuodostus, sosiaaliset ilmiöt, itsekasvatus ja erilaiset antroposofian hengessä syntyvät vapaat aloitteet ovat minusta inspiroivia ja tulevaisuusvoimia kantavia. Takojassa arvostan yhteiskunnan, ihmisyyden, maailman, luonnon ja kosmoksen laajoihin kaariin avautuvaa näkymää, jota  toimituskunta ja monet Takojan kirjoittajat ovat yhdessä ja yhteisöllisesti luomassa.

Laura Krook
Laura Krook

Olen Laura Krook, ja tullut mukaan Takojan toimituskuntaan vuonna 2015. Silloinen päätoimittaja Pentti Aaltonen järjesti syksyllä 2014 Takojan lukijatapaamisen, jonne lehden pitkäaikaisena tilaajana päätin osallistua. Tapaamisesta seurasi uuden toimituskunnan perustaminen. Siitä alkaen olen ollut mukana ryhmässä palkkatyöni ohella.

Olen koulutukseltani kuvataideterapeutti (Arte Mhisia-koulu) sekä lähihoitaja. Pisin ura minulla on vanhustyössä, muuta työkokemusta on kerääntynyt virikeohjauksen, taideterapian, steinervarhaiskasvatuksen ja hoitopedagogiikan piiristä. Kirjoitan mieluiten minua lähellä olevista asioista, jotka liittyvät taiteeseen, terapioihin ja hoitamiseen. Henkilöhaastattelut innostavat minua erityisesti.

Toimituskunnassa suhteellisen pitkään olleena koen haasteena itselleni kehityksessä mukana pysymisen, ajankohtaisuuden ja uusiin toimintamuotoihin sopeutumisen. Takojan vaiheissa sen lähes viisikymmenvuotisen taipaleen aikana on ollut monenlaisia muutoksia. Kaikesta on selvitty, astuen kohti uutta, entiseltä tukevaksi taotulta pohjalta.