Uskonto & henkisyys

Kuolemanjälkeisen elämän aihepiiri on Rudolf Steinerin esityksissä niin laaja ja moninainen, että siitä on varsin vaikea saada selkeää kokonaiskuvaa. Tilannetta helpottaa Steinerin kuolemaopetuksista ilmestynyt Martin Burckhardtin tiivis yleisesitys Kuolemanjälkeiset kokemukset (1998). Kristiyhteisön pappi Arie Boogertin kirjat What happens after we die (2021) ja What happens before we are born (2021) valottavat kuolemanjälkeistä elämää monipuolisemmin ja laajemmin kuin sinänsä ansiokas Burckhardtin kirjanen. Esitykseni Steinerin kuolemaopetuksista perustuu suurimmaksi osaksi edellä mainittuihin. teoksiin. Vertailen lopuksi Steinerin kuolemaopetuksia Pekka Ervastin esityksiin kuolemanjälkeisestä elämästä.

Viimeisimmät artikkelit