Talous & yhteiskunta

Menneisyys on meissä

Viime vuosina on valtioiden harjoittama kolonialisaatio puhuttanut maailmalla ja historian räikeät kolonialismin muodot, valtiollinen, poliittinen ja taloudellinen vallankäyttö ja riisto on yleisesti tuomittu. Nyt on alettu kiinnittää huomio myös hienovaraisempiin kulttuurikolonialismin muotoihin. Esimerkiksi Perry Myers on Journal of European Studies-lehdessä esittänyt, että Rudolf Steinerin antroposofiasta löytyy kolonialistista mielenmaisemaa ja Kerttu Willamo on Takoja-lehdessä 21/1 pohtinut antroposofisten käytänteiden kohdalla vallan epätasaista jakautumista eri kulttuurien välillä

Viimeisimmät artikkelit